ala kurdistan
Ey Reqîb

73. Êzîdî katliamı algı devrimi yarattı

Êzîdî Kurdü yoktur Kürd Êzîdî var, Müslüman Kürdü yoktur Kürd Müslüman var. Her şeyin başında Kürdlük gelir, gelmelidir. Bu, yazımızın ana cümlesi olsun. Diğer vurgulu ifade ve cümlelerle de karşılaşacaksınız… 

Bu yazı birçok Kürdümün ‘bam teli’ne dokunacak. Zaten işimiz gücümüz dokunmak, dokundurmaktır. Bir gün bu ‘dokundurmalardan’ dolayı cezamızı çekeceğiz de, hayırlısı.

Hiçbirmiz / hiçbiriniz sütten çıkmış kaşık değil(sin)iz.

Komşusuna, kardeşine iğne batıran kendine çuvaldız batırmalıdır.

Kürd Êzîdîlerle ilk tanışlığım 1981’de şöyle başlamıştı: Ermenistan’da bir Kürd Müslüman elinin misafiriyim. 15 yaşındayım. Karşı tepede bir Kürd Êzîdî yurdu var. ‘Onlar kim?’ diye sorduğumda küçüğünden büyüğüne kadar ‘Onlar kirli, hisli-paslı Êzîdîler’ diyorlar. Kürdçe konuştuklarını da ekliyorlar ama. El-muhtasar, tek başıma, meraktan Êzîdî yurduna vardım. Her şey aynı; Kürd müslümanım, Kürd Êzîdimden daha temiz, Kürd Êzîdim, Kürd müslümanımdan daha kirli değil. Bu bireysel tecrübem bana ömürlük ders oldu.

Öğretilmiş bilinçsizlik, denemeden, bilmeden fikir yürütmek, boşuna ve düşman (bu düşman senin büyüklerin; baban, deden de olabilir) ağzıyla konuşmak, özellikle son 200-300 yıla ait Kurdî kepazelik yani.

Mutlaka Kürd Êzidî yurtlarında da ‘Kürd Müslümanlar kirli-paslıdır’ edebiyatı yapılmıştır. Yüzde yüz!

HALKIN GÖZÜNE KENDİ GERÇEĞİNİ SOKACAKSIN Kİ, KENDİ HALİNE BAKIP DEHŞETTEN TİRİL TİRİL TİTRESİN

Biz böyle aşağılık bir gelenekten geliyoruz.

“STOP” demenin zamanı tam da bu gündür.

Sosyal yenilgi; siyasal ve askeri yenilgilerden daha ağır ve dehşetli sonuçlara yol açabilir.

Şengal jenosidi; biraz da açıktan söylenmeyen ama klasik terbiyenin ağır tahribatları sonucunda nesilden nesle devredilen Kürd Êzîdî ve Kürd Müslüman ayırımı biçiminde toplumsal ahlak müstevisinde kendine yer bulmuş Kurdî kepazeliğinin pratik dışavurumu oldu. 

HEWLÊR’İ DAİŞ İŞGALİNDEN ÊZÎDÎ KATLİAMI KURTARDI

Tehlike savuştu! Özenle sakladığımız gerçekleri şimdi dile getirmekte sakınca yok; Hewlêr'i DAİŞ işgalinden Êzîdî katliamı kurtardı! Batı, Êzîdî ve devamında gelecek Ortadoğulu Hıristiyanların katliamını sindiremedi, müdahale etti. Neçirvan Barzani’nin Hewlêr’deki 40 km karelik özel mülkü savunmasızdı. Barzanilerin Selaheddin kalesi bile 1 güne işgal edilirdi. ABD ve AB yardımcı olmasaydı, DAİŞ, Hewlêr’e de, Selaheddin’e de bayrak dikecekti. Peşmerge, ruhsuz ve cesaretsizdi. Gerillanın en direngen ve hazırlıklı Kürd silahlı gücü olduğu tartışmasızdır, Güney savunmasında peşmergeye ruh verdiği de doğrudur ama PKK'nin kendine fazlasıyla pay çıkarması  işin propogandavari devrimci-romantik boyutu.

Keleş’li Kürdler savunmasızdı.

YÖNETEN DÜNYAYA UYMAYAN KÜRDÜN / KURDİSTAN’IN YAŞAMA ŞANSI YOKTUR

Kabul edelim, etmeyelim, dünyayı Hıristiyan ‘demokratik kültürü’ ve mezhepsiz para yönetiyor. Öncesi de var ama en azından son yüzyıllarda işlerin böyle yürüdüğü apaçıktır. Meseleye “dinler” ve dünyasal siyasi parseller sistemi üzerinden bakarsak Rusya, Çin ve Hindistan çıkışları da var ama onların ‘dünya yönetiminde’ söz alacağı günlere bir hayli zaman var. 

Batı’nın (lokal düzeyde Rusya veya Çin fiili olarak sınır değiştirme gücüne sahip) desteklemediği hiçbir halk, devlet veya federasyon olamaz. Ağzınla kuş tutsan, ‘özgür iradenin’ Allahlığını dahi yapsan, otonominin kıyısından bile geçemezsin. 21. yy.ın ikinci on yılında dünya düzeni böyle kurgulanmıştır.

Şengal jenosidindinden sonra ABD ve Avrupa, Kürde askeri yardım yaptı ve ‘askeri yardım’ söylemini açıkça dile getirmeye başladı. Bu bir algı değişimiydi. Eskide ‘Saddama karşı’ Kürde yardım yapılmıştı ama ‘uluslar arası terörizme karşı savaşan Kürdlere askeri yardım yapılmalı’ anlayışı son bir ayda ortaya çıktı. Nedeni? Batı’nın önceliği maddi açıdan kar olabilir, ki öyledir de ama Batı’nın bir maneviyatı, uzun vadeli siyasi manevi kâr hesapları da var.

Batı, Ortadoğu’da Batı tezgahından çıkan ‘çağdaş değerlere’ ihanet etmeyecek manevi müttefikler de arıyor. Batıda Kürd ve Kürdistan toplumunun bir parçası olan Êzîdîlik (Kürd Êzîdî toplumunun neredeyse yarısından fazlası Avrupa’da yaşıyor ve bu rakam son yıllarda, belki de aylarda çok hızla artacaktır), Avrupayî değerlere uymak zorunda kalan ve bırakılan en makul Ortadoğu topluluklarından biri olarak algılanmaktadır.

Güney Kurdistan, Federe Kurditan Yönetimi, kendisine yapılan ve sözü verilen askeri yardım için biraz da Êzîdiliğe, maalesef bu sözü kullanmak zorundayız; Êzîdî jenosidine borçludur.

Elbette şunu da unutmuyoruz ki, Batı (ABD, AB) birkaç hafta önce Maxmûr’un İslami teröristler tarafından ele geçirilmesi arifesinde Ortadoğu’da Tel-Eviv’den sonraki ikinci özgürlüğe aday başkent olan Hewlêr’in düşürülebileceğinden, yani İslami barbarlığın gölgesi altına girebileceğinden endişe duymuş ve harekete geçmişti.

Şengal jenosidi sırasında 2 bin, bazılarında göre 20 bin Kürd Êzîdî katledilmiştir. Kürdü de, Êzidiyi de boş verin, bir insanlık faciası yaşanmıştır. Tek bir insanın bile inancından dolayı öldürülmesi (muhemmed’in kulakları çınlasın!) insani ve dünyevi faciadır. Rakamlar birkaç aya netleşir, sorun istatistik değil. İnsanlık katledilmiştir, ‘siyasi islam’ın anasını…

Batı, ne kadar askeri yardım yapar, bu bilinmez. Önemli de değil. Bir kere algı değişti. Bir silahı resmi, 10 silahı da gayri resmi satın alırsın. Kürdlerin önünde en son teknolojik silahları satın alma yolu açılmıştır. 

SON ÊZİDÎ KATLİAMI İLE KÜRD MİLADI BAŞLADI

Son 30 yıldır ‘bizimkiler’ her beş yılda bir defa ‘MİLAD’ ilan ediyorlar. Ama ‘milad’ denen şey 1000 yılda bir kez oluyor. Kendi mahallelerinde ‘milad’ın da içini boşalttı bizimkiler.

Ama son Êzîdî katliamı ile Kürdler açısından bir Milad’ın başlandığını tahmin ediyoruz. ‘İlan etmek’ haddimize değil.

BİRÇOK KÜRDÜMÜZ, ÊZİDİ JENOSİDİNİN KURDİSTAN’A “GETİRİSİNİ” ANLAMIYORLAR

PKK’nin Avrupa Birliği terör listesinden çıkarılmasının Êzîdî Jenosidi ile alakalı olduğunu hiç düşündünüz mü?

Şimdiye kadar silah üreten yaklaşık 10 devlet, yavru Kurdistan Devleti’ne silah yardımı yapacaklarını açıkladı. Bunun Êzîdî jenosîdî ile direk bağlantısı var.

Özgürlüğe inanç ve manevi üstünlük her şeyin başında gelir bu doğru ama Ortadoğu’da maddi ve askeri üstünlüğü olmayanın inancını ve maneviyatını beş kuruşa alıp üç kuruşa satarlar.

SİYASİ İSLAM MI, VAHŞİ MÜSLÜMANLIK MI?

Bendeniz ne ateisttir, ne de dindardır. Allah’ımla arama girenlere ‘hadi oradan!’ demekle yetiniyorum (Bu duruşu herkese tavsiye ediyorum). Bu açıdan bendeniz için Müslümanlıkla Êzîdilik arasında hiçbir fark yoktur. Hıristiyanlık, Budistlik, Yahudilik…  de benim için dünyamın güzel insanlarının yarattığı inanç sistemleridir. Din(ler)den, yani toplumsal akıl veya toplumsal inançla yaratılan şeylerden insana zarar gelmez. Zarar, dünyanın en vahşi yaratığı olan insandan insana gelir. Herkes bir dini kendi vahşi emellerine alet etmiş / ediyor. Maalesef, yer yuvarlağında vahşete en fazla alet edilen din müslümanlıktır. Bazı arkadaşlar buna ‘siyasi islam’ diyorlar. Gerçekten sorun ‘siyasi islam’ mı? Bu konuda kafam biraz karışık.

 Bazen Allah’ıma tepindiğim, kendisine ‘dil uzattığım’ da olur. Bir kere kulağıma ‘Ben bağışlayanım’ diye fısıldamıştı. Bu fısıltıdan güç aldım. Allah’ım bilir, ben bilirim, size ne oluyor?! Hadi oradan!

ÊZİDİLİK KURDİSTAN’IN BAŞ TACIDIR

Êzîdilik bir dindir, inanç sistemidir. Aynı zamanda Êzidilik, kökeni Kürd, Kürdlük olan bir etnik topluluğun tanımıdır da. 

Dinle millet tek bir tanımla bütünleşmiştir. Ne güzel!

Bazı arkadaşlar, bir Kürd Êzîdî kendine sadece ‘Êzdiyim’ dediğinde alınıyorlar. Ayıp ediyorlar. Bendeniz alınmıyor mesela. ‘Ezidiyim’ demek, Kürdüm demektir zaten.

Kendimi ‘Şamil’in oğluyum’, ‘Nazê’nin babasıyım’, ‘KP’nin yazarıyım’ kimliklerimle tanıtmam, Hejar olduğumu değiştirmez, Hejar’lığıma gölge düşürmez.

Kürd Êzidiler kendilerine ‘Kürd’süz ‘Ezîdiyim’ dediklerinde özellikle Güney’in ve de Ermenistan’ın eski Müslüman Kürdleri rahatsız oluyorlar. Nedenini uzun uzadı analiz etmek ve anlatmak imkanımız var ama gerek yok. Sohbet milletse, ufak-tefek ne üdüğü belirsiz şeyleri çöp sepetine atmak lazım.  

KİMİ EZİDİ AYDINLARI VE ÖZELLİKLE ŞEYH VE PİRLERİ KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ

Dikkat edilirse yukarıdaki ‘Ezidilik Kürdistan’ın baştacıdır’ başlığında ‘Êzidiler’ değil, ‘Êzidilik’dedik. Bu önemli bir ayrıntı. Ezidilik; Kürdlüktür. Bir Kürd Müslüman türkün altına yattığı gibi, bir Kürd Êzîdî de Ermeni’nin altına yatabilir. Gerçek bu.

Her ‘müslüman Kürd’ hakiki Kürd olmadığı gibi, her ‘Kürd Êzidî’ de gerçek Kürd değildir.

Kürd müslümanın türkün, arabın, farsın altına yatanı varsa, Kürd Êzîdî’nin de Ermeni’nin, Gürcü’nün, Arab’ın altına yatanı vardır.

Bu konuyu fazla uzatmayacağız. Nasıl ki, Müslümanlıkta (özellikle Kurdî Müslümanlıkta) köklü bir reform gerekirse, Kurdî Êzîdîlikte de ciddi bir reform gerekiyor. En azından müridler, şeyhlerin elini öpmemeli. Êzidilikte bütün kastlar eşit olmalı. Şimdilik bu kadar.  

En önemlisi de Êzîdî şeyhleri ve pirleri, Êzidîliğin tıpatıp Kürdlük olduğuyla ilgili ‘fetvalar’ verirse, Êzdiyatî’ye de, Kurdiyatî’ye de büyük hizmetlerde bulunur, Kurdistan’ın BAŞTACI Êzîdiliğe destek sunmuş olurlar.   

Hejarê Şamil

[email protected]

25 Ağustos 2014

Yorumlar

Evar baş,
Heval, mın wan gotınen te tırkı xwend. Bı rastı, amaca te jı hela baştıre teh. Ama em rastıye begerın, gere em rastı bejın! Rastıjek em qebul bıkın ew e: gerek em rastıye weneşerın. Jı ber cı weneşerın? Wexte em rastıye weşerın, bu we wextede em be bawer debın! Insane bebawer dünyayede peş nakeve!
Em werın ser nıvısa te.
Bı rastı heq e te tıne tu ser dın u ol a ezdıya fıkır e bıde ezdıya. Em deste ke mac dıkın u e ke mac nakın, ışe te pe nekıtıye! Peş ya ewulı zanıngehek bıde xwe u dıne xwe. Ser me ezdıya ne 73 ferman hatıye. Sal a 2014 ferman a 74 hatıye ser ezdıya. Raste orta me u kurden müslümana pır tıneye. Ma gelo wun pırs nakın, jı ber cı tıneye? Ew ferman em hemu mırov dıvının, 74 car bı nave ıslamıyetı hatıye ser mıletı me ezdıya. 74 car sarok u ınsanın zıvıl sere wan şerje dıkırın u dıkın. Pırek me zore xwere dıbın. Ya wune mısluman bebın, ya eme sere we şerjebıkın.
Ew barbarlıka em dıvının, ne bı nave ısa u musa 74 cara hatıye ser mılete fekır ezdıya, bı nave bıhammed e hatıye. Cıma sılmanıyetı were ye? Cıma dındarek we, melle yek we tom nabın, meş nakın u wan herekete daış şermesar nakın? Cıma?
Berı ıslamıyetı kurd hemu ezdıbun. Debejın "gıha ser kok a xu şınd dıbe". Kok a ma kurda cıye?
Em rastıye texın dıle xwe u qebul bıkın, we wexte te em ten ser koka xu!!
Jarde ez jı tere debejım: ewulde xu u dıne xu şıret beke, talye, wexte me ezdıya tıştek şaştı kır, wek sarok u sıvıl şerje bıke, we deme heq e te heye şıret a lı me ezdıya bıke.
Tıstek dıjı ez duxazım pırs bıkım.
Selhadıne eyyubın cı kır u dewreşe evdı cı kır?
Tıstek dıjı! Em ezdıya ne kefa xwe cun cem ermınya u araba. Bı xeraa wı dını ıslamıyete em mecbur bun cun cola! Em nabejın ermenı, tırk u arab bıraye me ye!
Dıne me ezdıya dıne kurdaye, tarık a me ezdıya a kurdaye, zımane me ezdıya zımane kurda ye, kultur a me ezdıya kultura kurdaye! Tıştekı arabı u tırkı navde tıneye!!
Cıma tu rastı nabeje!
Kusur a mın ser wan gotınen rastı neneren!

teşekkürler.sizin kanalınızla bir algı olsun diye: (link...)

Edit.: Güvenlik nedeniyle link yayınlamıyoruz. Linkteki görüşleri özet olarak yazabilirsiniz. Saygılar. 

 

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News