ala kurdistan
Ey Reqîb

Ulus Retoriğinin Özellikleri – Rohat Agirî

 1) Sınırları olan bir toprak veya belirli bir nüfus ya da her ikisi

Bu bağlamda baktığımızda sınırları belli olan Kürdistan belirli bir toprağı karşılıyor 50 milyonluk Kürd milleti de bu nüfusu karşılıyor.

2)Bölünmezlik ulusun bir bütün olduğu kavramı

Kürdler tüm aşiret, mezhep, din ve lehçe farklılıklarına rağmen tek bir ulustur. Bu yüzden ulusu parçalamaya yönelik ideolojik mezhepsel dini ve lehçecilik faaliyetleri karşısında sert bir şekilde durulup bu hizipler ulus dışına itilmelidir.

3)Egemenlik ya da en azından egemenlik ülküsü taşımak ve böylece özerk ve kendine yeterli olduğu varsayılan bir devlet olarak diğer uluslarla şekli eşitlik

0ler tarihin büyük bir bölümünde kendi topraklarında egemenlik kurmuş olsa da yakın tarihte bu egemenlik hakları Türkler, Araplar, Farslar ve Ermeniler tarafından gasp edilmiştir. Fakat yakın zamanda gelişen küresel kaoslar, Kürdlerin şimdilik iki parçasında egemenlik kurabilmelerini sağlamıştır. Ulusun kendine yetebilmesi için egemenlik önemli bir unsurdur. Bu yüzden Güney Kürdistan'ın bağımsızlığa kavuşması Batı Kürdistan'ında statü kazanması bir bütün olarak tüm ulusun egemenlik ülküsünü besleyecek ve nihayetinde Kürd ulusunu gasp edilmiş egemenlik haklarına kavuşturacak.

4)"Üstün" bir meşruiyet kavramı - Örneğin hükümetin ancak halkın iradesi tarafından desteklendiği veya en azından "halkın" ya da "ulusun" çıkarlarına hizmet ettiği sürece adil olduğu düşüncesi.

Güney Kürdistan bu anlamda iyi bir örnek teşkil ediyor ulusun bütün kesimleri seçimler yoluyla temsil edilip meşruiyet kazanmıştır. Şu an ki yönetim bağımsızlık referandumu kararı alarak halkın çıkarlarına hizmet ettiğini göstermiştir. Goran ve Komala İslami partileri referanduma karşı çıkarak hem ulusun meşrutiyetini reddetmişler hem de ulusun çıkarlarını göz ardı etmişlerdir bu yüzden Goran ve Komala partileri kapatılmalı ve yöneticileri vatana ihanetten yargılanmalı.

5) Halkın kolektif olaylara katılımı - ulus mensubiyeti esasına göre seferber edilen bir nüfus (İster savaşla, ister sivil yurttaşlıkla ilgili faaliyetler için.)

Güneyde hemen hemen bütün ulusal ayaklanmalara halkın büyük çoğunluğu katılmış ve desteklemiştir. Kuzey ve Doğu Kürdistan'da ise halkın bir kesimi, Batı Kürdistan'da ise halkın büyük bir çoğunluğu kurtuluş hareketlerine katılıp destek vermiştir. Yine Güney Kürdistan'ın oluşturduğu demokratik çoğulcu sivil yur0ttaşlık ta bu maddeye örnek verilebilir.

6) Doğrudan üyelik - her bir bireyin, ulusun ivedi bir parçası oluşu ve bu bağlamda kategorik olarak eşit güdülmesi.

Doğrudan üyelik kan bağıyla oluşan doğal ve doğuştan gelen üyeliktir. Bir kimse eğer Kürd bir ana ya da babadan geliyorsa Kürddür. Kürd ulusu bir bütündür ve bu ulusun kendisine sadakatle bağlı olan her üyesi eşittir. Uluslar, onları ulus yapan "özleri" farkedildiği için değil, Ludwig Wittgenstein'in "ailevi benzerlik" diye adlandırdığı dokuya sahip oldukları için ulus olarak kabul edilir.  Kürd milleti bir bütün olarak tek tek bireylerden oluşan büyük ve geniş bir ailedir.

7)Dilin, paylaşılan inanç ve değerlerin, alışılmış pratiklerin bir bileşimini içerecek biçimde bir kültür.

Kürd milleti tarih içinde istikrarlı bir merkezi devlete sahip olamadığı ve ülkesi Araplar, Türkler,  Farslar ve Ermeniler tarafından işgal edilip doğuştan gelen ulus hakları yasaklandığı için standart bir dili oluşmamıştır. Bu yüzden Kürdçe çok lehçeli bir dildir. Şu an konuşma düzeyinde Kürdçenin beş lehçesi var. (Kurmanci, Sorani, Gorani, Dımılki (zazaki) ve Lori). Ama Kürdçenin yazı dili iki lehçelidir: Kurmanci ve Sorani, bu iki lehçe şu anda Kürdçenin yazılı dillerini teşkil ediyorlar. Bu iki lehçe ileriki bir zamanda etkileşime girip tek bir dil olmaya doğru gidecek.

Kürdler farklı lehçelere ve dini inançlara sahip olsalarda gelenek görenek ve yaşam tarzları küçük nüanslar dışında aynıdır. Dilsel bağlılıktan sonra Kürd milletini birleştiren önemli bir unsurda ortak kültürel değerlerdir. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Kürd kültürel kodlarını bir arma gibi üstünde taşır.

8)Zamansal derinlik - ulusun, geçmiş  ve gelecek nesilleri içerdiği ve ortak bir tarihi olduğu haliyle zaman içinde varolduğu anlayışı.

Kürdlerin tarihi varlığı yazının icadından önceki devirlere tekabül eder. Bu anlamda Kürdler dünyanın en kadim milletlerinden biridir. Kürdlerin Medlerden beri bilinen ortak bir tarihi var. Bu tarih çeşitli sebeplerden kesintiye uğrasa da bir süreklilik arz eder. Büyük komutan Selahaddin Eyyubi'nin ortaçağda kurduğu Kürd-İslam imparatorluğa bu tarihin zirve noktasıdır. Yakın tarihte de Mahabad deneyimi ile devam etmiş ve günümüzde Güney'de bağımsızlık Batı'da ise federasyon ile gelişimini devam ettiriyor.

9) Ortak mezhep veya ırk özellikleri.

Kürdlerin çoğunluğu Sünni/Şafii'dir buda dini ve mezhebi bir bütünlük arz ediyor. Kürdler ırk olarak Aryani bir ırktır ve bu ırkın özelliklerinin çoğunuüzrinde taşıyor. Modern ulus devletleri dini ırki ve mezhebi değerler üstünden çok demokratik ve insan haklarına dayanan devletlerdir. Bu yüzden bu çağda bu farklılıklar bir sorun teşkil etmiyor aksine bir zenginlik olarak kabul ediliyor. Kürdistan'da yaşayan azınlıklarda (Araplar, Türkler, Türkmenler, Aleviler, Hristiyanlar ve diğer dini azınlıklar) Kürd ulusun bir parçasıdır. Hepsi Kürdistan vatandaşlık bağıyla Kürd milletine bağlanmışlardır.

10) Belli bir toprakta tarihi, hatta kutsal bir bağ.

Kürdistan coğrafi olarak eski tarihlerden beri sıkı bir istikrar gösterir. Kuzeyde Karadenizden Erivan'a oradan Hazar Denizine. Kuzeybatıda Akdenize,  güneyde Hemrin dağları, doğudan ise Horasan'a kadar olan topraklar Nuh peygamberden beri Kürd ulusuna yurt olmuştur. Bu ne geçmişte değişmiştir ne şimdi ne de gelecekte değişir.

Kısaca söylersek dünyadaki en iyi sistem, insanlığın doğal olarak uluslara ayrıldığı, ulusların birbirinden ayrı, anlaşılabilir bazı karekteristik özelliklerle bilindiği ve tek meşru yönetim biçiminin, ulusun kendi kendini yönettiği sistemdir. Buradan hareketle bir ulusun zirve noktası kendi ulusal devletine sahip olmasıdır. Bu su ve ekmek gibi zorunlu hayat gibi doğaldır.

 

Rohat Agirî
 

Yorumlar

Senin nefesin,kalemin ve Kurdistan icin atan kalbine olyaim.
Nihayet kurdistani güzel bir yazi.
Kahrolsun musluman kardesligi kahrolsun enternasyonalistler.
Yasasin kürd milleti yasasin KURDISTAN

Geçmisi dogru bilmek gelecegi dogru kurmanin anahtaridir. "tarihin büyük bir bölümünde kendi topraklarında egemenlik kurmuş olsa da yakın tarihte bu egemenlik hakları Türkler, Araplar, Farslar ve Ermeniler tarafından gasp edilmiştir." diyorsunuz. Bir defa "Kürt" kavrami ilk defa 9. yüzyilda Arap tarihçisi Mesudi tarafindan kullaniliyor. Kürdistan kavrami ise 12. yüzyilda Selçuklu sultani Sancar tarafindan dile getiriliyor. Bazi önemli kürdologlar Medlerin Kürt olduklarini söylüyorlar fakat bu tez dahi bugün bazi Kürt tarihçilerin kendileri tarafindan reddediliyor. Medleri Kürt kabul etsekte  yönetim M.Ö 550 yilindan itibaren Pers (Fars) lere, sonra egemenlik sirasi ile Yunanlilara, Parthlara, Selisilere, Sasanilere, Emevilere, Abbasilere, Selçuklulara, Mogollar ve Osmanlilara geçiyor. Nerede kaliyor " tarihin büyük bölümünde kendi topraklarında egemenlik kurmuş" olmak ? Haydi diyelimki Selusiler ve Sasaniler Kürtleride temsil ediyorlardi. Ama Farslari ve hatta Ermenileride temsil etmiyorlarmiydi ?

Selahaddin'in (Kürt- Islam imparatorlugunu) kurdugunu savunmakda mümkün degil çunku Eyübi devleti Bagdat halifeligine bagli idi. Ikincis Misir, Suriye Ürdün, Yemende hüküm süruyorduki Kürdistanin küçük bir parçasini kapsiyordu. Eyubi Selçuklu Zengi hanedanliginin üzerine kuruluyor ve Kürt emirler oldugu kadar Türk ve Arap emirlerde vardi Ki Cizre disinda Kürtlere dayanmiyordu. Daha sonra çocuklarindan biri tarafindan devam ettirilen Hasankeyf merkezli Cizre Hanedanligi yüzyil, Akkoyunlulara kadar yasiyabiliyor ve buna Kürt devleti diyebiliriz. çünkü kürtlere dayaniyordu. Belkide Türk devletinin Hasankeyfi sular altinda birakmak istemesinin temel nedeni budur. Tabii Mervaniler , Sahadiler gibi bazi kürt devletler kuruloyersada bunlar bugunkü Kûrdistanin genisligine nazaran ham küçük alanlarda kuruluyorlar hemde kisa ömürlü oluyorlar.

Osmanlilar dönemindeki Kürt beyliklerini kastediyorsaniz bunlarin bagimsiz ve egemen olduklarini söylemek imkansiz. Bey kendi arazisinde otonom olsada hemen yani basinda merkezden gönderilen valilikler ve pasaliklar hakimdi. Bu beyliklerin tek faydasi kürt kültürünün yasatilmasi olmusturki buda azimsanacak bIr sey degil.

Kürt topraklarinin "Ermeniler tarafindan gasp" edildigini söylemek ise tarihi karsilastirmada saka gibi geliyor. Acaba "müslüman gaspçilarin yanina birde hiristiyan koyalimki denge saglansin" mantigimi ?

Edit.: Türk tezleri tekrarlandığı için silindi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazarin kafası biraz karişik.
Alevileri Kürdistanda Türkler Araplar hiristiyan Ermeni ve Süryani/Keldaniler gibi azinlik göstermek istemiş. Peki Ezidiler, ateistler de azinlik mıdır? Türki kitaplarla beslelenin bilgi, ilim sınırı bu kadardır.

Sayin Rohat bey,

yazinizin icerigi fena degil ama, bazi düsüncelerinize katilmiyorum.

Goran hareketi ve diger Partiler Bagimsizlik ve Referanduma karsi degiller, kararin alinma bicimine karsilar. Lütfen böyle yalan yanlis bilgilerden kacininiz.

Kürdistandaki Aleviler Kürd`dür. Onlari azinlik olarak görmeniz kabul edilemez.

Azinlik olarak sadece baska milletten olanlari görebilirsiniz.

Lütfen bu inanc yönlerine dikkat ediniz.

Size basarilar dilerim

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News