ala kurdistan
Ey Reqîb

Kadir Amaç köşesi

Kürtlere Bir taht Birde Taç Lazım!

Türk İslamcılığın zihin kodlarında demokrasi yerine “meşveret”, parlamento yerine “şura”ve milletin egemenliği yerine “biat” kültürü vardır. “Batıcılık”, “İslamcılık” ve “Türkçülük”akımları farklı istikametlerde farklı görüş belirtselerde, her üçününde nihayi hedefi Türk egemenlik antagonizmasına hizmet et

Ey Ahmet Hakan!

Gazeteci ve haber spikeri kamuoyunu doğru bilgilendirmeye dayalı bir informasi mesleğidir! Gazeteci ve haber spikeri olan insanlar; billim adamı değildir, düşünür değildir, siyaset bilimci değildir, toplum bilimci değildir, din bilimci değildir, tarihçi değildir ve hasılı kelam jurnalcilikten başka hiç bir şey değildir!

Sayfalar

Rojname Kurdish News