ala kurdistan
Ey Reqîb

Ulusal Birlik Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Süleymaniye’de yapılan Kürt Ulasal Birlik çalıştayında çalışmaların Kürt Ulusal Kongresi gerçekleştirilinceye kadar aralıksız bir şekilde sürmesi kararı alındı.

Kürdistan Ulusal Kongresi’nin Süleymaniye’de düzenlediği iki günlük ulusal birlik çalıştayı sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla son buldu. Sonuç bildirgesinde “Çalıştayın tüm katılımcıları, Ulusal Birlik çalıştayıyla sınırlı kalmamasını, ulusal kongre gerçekleşinceye kadar aralıksız bir biçimde sürdürülmesini beyan etmiş ve kararlılığına ulaşmıştır” denildi.

“Kürdistan ülkesi ve halkı Sykes-Picot ve Lozan anlaşmaları neticesinde dört parçaya bölünmüştür. Kürt halkı, bu bölünmeden günümüze kadar her parçada aralıksız bir biçimde özgürlük mücadelesini vermiştir. Bu mücadele neticesinde her parçada ciddi kazanımlar elde edilmiştir. Günümüzde Ortadoğu’da yaşanan Üçüncü Dünya Savaşı, hem halkımıza bu kazanımlarını nihai sonuca götürme imkânlarını sunmakta, hem de bağrında ciddi tehlikeleri barındırmaktadır.

ASIL TEHLİKE SİYASAL PARÇALANMIŞLIKTIR

“Kürtleri inkar ve asimile eden sömürgecilik sistemi, kuruluşundan beri en zayıf anını yaşamaktadır. Uluslararası güçlerin çoğunluğu da, artık kendilerine yarardan çok zarar veren bu statüko sisteminin değişmesinden yanadır. Bu durum Kürtlere büyük özgürleşme imkanlarını sunmaktadır. Ancak, bütün zayıflık ve çelişkilerine rağmen sömürgeci güçler Kürtlerin statü kazanmasına karşı çıkmakta, onun için değişime karşı büyük bir direnç göstermektedir. Bunun için kendi aralarında Kürt karşıtı ittifaklar kurmakta, Kürtlere destek vermemeleri karşılığında, uluslararası güçlere büyük tavizler vermektedir. Bu da Kürtler için ciddi bir tehlike yaratmaktadır. Sömürgeciliğin Kürt karşıtı ittifakları ve küresel güçlerin tutarsız politikaları Kürtler için tehlikelidir. Ama Kürtler için asıl tehlike Kürtlerin siyasi parçalanmışlığıdır. Eğer Kürtler bu parçalanmışlığı gidererek Ulusal Birliklerini kurarlarsa, bir anda, hem tehdit ve tehlikeleri ortadan kaldıracak, hem de her parçada diledikleri statülerini oluşturarak, özgürlüklerine kavuşacaklardır.

VERİMLİ TARTIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ

“KNK başta olmak üzere, bütün Kürt güçleri, bu durumun farkında olarak uzun süredir Ulusal Birlik çalışmalarını yürütmektedirler. En son 2013 yılında gerçekleştirilen Ulusal Birlik tartışmaları ortaya önemli bir düzey çıkarsa da, başta izlenen yöntem olmak üzere, bağrında taşıdığı bir çok yetersizlikten dolayı, hedeflediği sonucuna ulaşamamıştır. KNK ve diğer bütün ulusal güçler bu durumdan gerekli dersleri çıkarmıştır. Bu nedenle ulusal birliğe, çok titiz ve emin adımlarla yürüme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu temelde gerçekleştirdiğimiz Şêwra Yekitiya Netewî ya Kurdistan (ulusal birlik platformu) çalıştayı, bu yaklaşımın ilk adımıdır. Attığımız bu ilk adıma gerek Kürdistan’ın dört parçasındaki siyasi partilerin, gerekse de, toplumumuzun sesi ve vicdanı olan aydın, yazar, akademisyen, din adamları ve özellikle de Kürt kadınlarının büyük bir ilgisi ve katılımı olmuştur. Bu son derece sevindirici ve umut vericidir. Birkaç siyasi parti dışında bütün siyasi partiler çağrımıza cevap vererek çalıştaya katılmış ve ulusal birliğin gerçekleşmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını, kamuoyuna açık bir biçimde deklere etmişlerdir. Bu olumlu, teşvik edici ve destek verici yaklaşım ve tutumlarından dolayı, bütün siyasi partilere ve katılımcı şahsiyetlere teşekkür ediyoruz. Bu temelde çalıştayımızın ulaştığı sonuçları kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

ALINAN KARARLAR

1- Çalıştaya katılan tüm siyasi partiler, kurum temsilcileri ve değerli şahsiyetler, ulusal birliğin gerekliliği ve zorunluluğu konusunda görüşlerini ortaya koymuş, bu konuda üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceklerine dair irade beyanında bulunmuşlardır.

2- Çalıştayın tüm katılımcıları, Ulusal Birlik çalıştayıyla sınırlı kalmamasını, ulusal kongre gerçekleşinceye kadar aralıksız bir biçimde sürdürülmesini beyan etmiş ve kararlılığına ulaşmıştır.

3- Önceki çalışmalarda yaşanan yöntem yetersizliklerinden gerekli derslerin çıkarılarak, hedefe emin adımlarla ve geniş tartışma ve kararlaşmalarla gidilmesi yöntem olarak benimsenmiştir.

4- Bu çalıştaydan sonra, Ulusal Birliğin temel ilke ve yöntemlerinin tartışılarak bir sonuca gidilmesi için ikinci bir adımın atılması kararlaştırılmıştır.

5- Ulusal Birliğin ilke ve yöntemleri, Ulusal Birliğin gerçekleşmesinin kilit konusudur. Bu nedenle bu konunun hem siyasi partiler, hem de toplumumuzun aydın, yazar, akademisyen, sanatçı, din insanları, kanaat önderleri ve kadınları tarafından hızlı ama genişçe tartışılması gerekmektedir. Bunun için çalıştayımız, bu yönlü zengin içerikli bir çalışmanın Kuzey Kürdistan, Rojava, Avrupa, Doğu Kürdistan ve Güney Kürdistan’da yürütülmesini kararlaştırmıştır. Parçalarda ilke ve yöntemlerde ulaşılan sonuçların, tüm parçalardan ve Avrupa’dan katılımın olacağı yeni bir çalıştayla ikinci adımın tamamlanması hedeflenmiştir.

6- Çalıştayımız, tıpkı birinci adımda olduğu gibi, ikinci adımda da tüm tarafları ulusal birlik çalışmalarına katmayı ilkesel olarak görmüştür. Onun için birinci adıma katılamayan veya katılmayan tüm tarafların çalışmaya katılması yönündeki çabaların sürdürülmesini kararlaştırmıştır. Ulusal birlik çalışmaları, sonuna kadar tüm tarafların katılımına açık ve katılması hedefiyle yürütülecektir.

7- Çalışmanın ikinci adımına da KNK’nin öncülük ve organize etmesinin doğru olacağı sonucuna gidilmiştir. KNK’nin her parçada çalışmaları yürütürken geniş çevrelerden katkı ve destek alması benimsenmiştir.

8- İlkeler ve izlenecek yöntem konusunda ortak bir görüşe ulaşılmasından sonra, üçüncü adıma geçme zamanı gelmiş olacaktır. Bu aşamaya geçmeden önce, üçüncü adımın, yani Ulusal Kongre’yi toplama çalışmasının bir komitesinin oluşturulması hedeflenecektir. Hiç kuşkusu bu komite tüm siyasi partilerin temsilcileri ve bazı bağımsız şahsiyetlerden oluşacaktır.

9- Çalıştaya katılan bileşenler olarak siyasi tutsakları selamlıyor, mücadelelerini destekliyoruz. Ayrıca Kürt kadınlarının özgürlük mücadelesini destekliyoruz. Ayrıca çalıştaya katılan tüm taraflar demokrasinin gelişimi için diyalog ve tartışma yöntemini esas almalı. Her yerde Kürdistanlıların sömürgeciliğe karşı gerçekleştirdiği eylemlere aktif katılmalı.

10- Ulusal Birlik çalışmaları yürütülürken Kürt kadınlarının ulusal birlik için oluşturduğu komitenin görüş ve önerilerinden yararlanılmalı ve kadınlar bundan sonra yürütülecek ulusal birlik çalışmalarına  etkin ve güçlü katılmalı.

ULUSAL BİRLİK ÇALIŞTAYINA KATILMAYAN PARTİLERE ÇAĞRI

“Hiç kuşkusuz gerek siyasi partilerin gerekse de aydın, yazar, akademisyen ve diğer tüm toplumsal güç ve şahsiyetlerin katılımıyla burada yürüttüğümüz tartışmalar ve ulaştığımız kararlılık tarihi değerdedir. Tüm toplumumuz, bu çalışmayı büyük heyecanla izlemekteyiz. Onun için önümüzdeki süreçte hepimize daha büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle tüm siyasi ve toplumsal kesimlerle şahsiyetleri, çalışmanın ikinci aşamasına güçlü bir biçimde katılmaya ve sahiplenmeye çağırıyoruz. Çalışmanın, sonuna kadar tüm tarafların katılımına açık olduğunu beyan ediyor, bugün aramızda hazır bulunmayan siyasi partileri de, önümüzdeki çalışmalarda aramıza katılmaya davet ediyoruz.”

Ulusal birlik çalıştayı divanı, sonuç ek yapılması önerilen başlıkların da bildirgeye eklenerek yayınlanmasını kararlaştırdı. Ardından sonuç bildirgesi oy birliğiyle kabul edildi.

Sonuç bildirgesinin kabul edilmesinin ardından katılımcılar ayağa kalkarak “Bijî biratiya gelan” sloganları attı.

Deng24

Yorumlar

Ha..... Bir gramm kürdlük yok sizde.. Biji kurdistan deyin .....  Kimisi biji apo der kimisi biji ...... der ama ne Kurdistan nede Kurdistan bayragi mevcut. Hepinizin sihniyetini .....

Toplantinin sonunda"biji biratiya gelan" slogani atilmasi oldukca tuhaf.Kurdler arasi ulusal birlikte bu sloganin ne yeri olabilir? Neden;bijit yekitiya Kurdan deyil.Alivi §ia devletlerinin istemi bir toplanti olmali.

Bence "Bıji Yekitiya Kurd Bıran" demeliyiz. Kanımca bu daha iyi olur. Çünkü biz diğer halklarla kardeş değiliz; biz halklarla dost olmak istiyoruz bırayên delal. Lütfen bu yersiz slogandan vazgeçin, yeter artık. Saygılar. 

Ez ji We karvanen "Sewra Yekitiye Netwi. ra minnetdarim.

Hevidarim We gaveke bas avitiye.

Ji We hemiyanra serkeftin dixazim.

Her bijit Kurd u Kurdistan....

tum partilere  saygi larimi sunarim  kurtlerin  özlemle beklediyi  bir  calisma ilk ayagi  atilmistr tum kurt  halkina hayirli ugurlu olmasini dilerim

Hejarê Şamil kullanıcısının resmi

 'Ulusal kongre' söylemi kabak tadı vermeye başladı.   

Bir arkadaş iyi yazmıştı sosyal medyada: 

KNK (Kongreya Netewiya Kurdistanê / Kürdistan Ulusal Kongresi) neyin ulusal kongeresinin çağrısını yapıyor? Kendisi ile mi dalga geçiyor, milletle mi? Zaten kendisi 'ulusal kongre' değil mi?

Bir de Kürdü millet saymayan, ulus bilmeyen, Kürd ulusuna, uluslaşmasına karşı topyekun faaliyet yürüten, Kürdün bağımsızlığına, Kürdistan'ın bağımsızlaşmasına karşı ölümüne ve örgütlü faaliyet yürüten  bir hareket (PKK), ikide bir 'ulusal kongre' derken Kürdleri gerçekten salak mı sanıyor?  

Galiba salak sanıyor. Bir dizi Kürt kökenliler,  böyle zannetme fırsatı sunuyorlar...  

ulusal kongre söylemi kabak tadi vermeye baslamis,sa  Senelerdir  bagimsiz kürdistani kuranlar deyil kabak tadi hic tad birakmadilar

Hejara Samil,

Ulusal Konge kabak tadi veriyorsa, o zaman Kürtlein en büyük düsmani ile Kürdistanin her tarafina yerlestirilen Kürtlerin en büyük düsmanini kendi elleri ile Kürdistana getirenler, calanlar, talan edenler,ve daha sayilamayacak kadar Kürt Halkina zulum edenlerlemi Ulusal Kongre yapilsin. Kürtler birligini saglamasinlarmi, Kürtler birbirine destek olmasinmi, Kürtler ortak vatanlari olan Kurdistan etrafinda yanyana gelmesinmi, Kürtler de bütün dünyadaki halklar gibi birligini saglamasinmi, Kürtler düsmanlari ilemi Kongremi yapsinlar Sayin Hejara Samil ? Ya sen ne yapmak istiyorsun. Sen bir Kürt yazarimizin, yoksa sen nesin. Kürtlerin Birliginden güzel bir sey varmidir. Bütün Kürtler Kürt Halkinin Birligini istiyor, Ulusal Konge istiyor, Ulusal Ordu istiyor ve Bagimsiz Birlesik Demokratik bir Kurdistan istiyor. 

Biji Kurd u Kurdistan, Biji Yekitiya Kurdan

 

 ULUSların bir BAYRAĞI wardır.Madem ULUSuz... O toplantıda ARKA DUWAR a da ULUS olarak beni temsil eden büyük bir KÜRDİSTAN BAYRAĞI asılmalıydı. Yakışan buydu. Bu asılmadıysa demeki ARD NİYET wardır.( Yok kimilerinin dediği tartışırız....denmesi...,asla  kabul edilemez, neyi tartışırız, bayrak kayıtsız, şartsız, tartışılmaz)

"bıji bratiya Gellan" demişler...Bu nasıl zihniyet ya... Seni katlediyorlar, öldürüyorlar, paramparça ediyorlar, şehirlerini yıkıp tarumar ediyorlar, ceset- cenazelerini panzerlerin arkalarında sürüklüyorlar , tecawüz ediyor, diri diri kumlara gömüyor, kimyasallarla KÜRDü imha ediyorlar.....e bıji bratiya ge... Hadi ordan... Kastedilen  TIRK,EREB ECEM BRATİsi ise... ASLA. Ben bir KÜRD olarak bunlarla asla BRATİ     İS - TE- Mİ -YO- RUM ....Bunu sen değil EREB, ECEM, TIRK halkı demeli ve senin HAK- HUKUKUNU TESLİM etmeli.  , SANA kucak açmalı.. . Bu zihniyet ne zaman değişecek ?

 

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Rojname Kurdish News