ala kurdistan
Ey Reqîb

Kürtler Arasında Barış; Şimdi! - Nizamettin Taş

Başta PKK olmak üzere PDK ve YNK; Kürtleri temsil etme ideasında olan hiçbir parti, grup kesimi dışlamadan önümüzdeki dönemde tüm sorunların tartışıldığı ve ulusal demokratik bakış açısıyla çözüme kavuşturulduğu bir platformda buluşmasına mutlaka öncülük yapmalıdır.

Çözüm sürecinin yeniden başlaması, Kürt sorununun geri dönülemez bir aşamaya geçtiğini açığa vurmaktadır. Geçmiş mücadele döneminden apayrı bir boyut kazanan bu sürecin şüphesiz olumlu, olumsuz ve doğrudan, dolaylı pek çok yan etkisi görülecektir. 

Bu sürecin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi Türklerden daha fazla Kürt tarafına düşmektedir.

Bu bağlamda önemli gördüğüm bir hususun özelikle tartışılmasında yarar görüyorum.

Sürecin başarısı açısından öncelikle Kürtler arasında barışın sağlanması gerektiğine inanıyorum. Kürtler arasında barış sağlanmadan sürecin sağlıklı, adil bir tarzda sonuca götürülmesi zor görünmektedir. Bunun için Kürdistan genelinde tüm parti ve grupların ulusal birlik esprisi çerçevesinde sorunlarını tartıştığı, farklı görüş ve anlayışlara tolerans gösterdiği bir atmosfer ve platforma ihtiyaç vardır. Geçmişte bu konuda duyulan ihtiyaç yüzünden hemen her kesimden ulusal konferans ve kongre çağrıları yapılmıştı. Fakat kendisini Kürdistan’ın hakimi gören partilerin tekelci zihniyeti ve ulusal birlik ve demokrasi anlayışıyla hiçbir biçimde uyuşmayan yaklaşımları yüzünden bu çağrıların hiçbirisi sonuç almadı. 

Türk devleti ile Kürt sorununu çözmek isteyen PKK’nin, bundan sonra geçmişte olduğu gibi kendisinden farklı düşünen kesimlere karşı sergilediği ulusal birlikten uzak ve dışlayıcı yaklaşımı tekrarlamasının haklı gösterilecek hiçbir tarafı yoktur. Başta PKK olmak üzere PDK ve YNK; Kürtleri temsil etme ideasında olan hiçbir parti, grup kesimi dışlamadan önümüzdeki dönemde tüm sorunların tartışıldığı ve ulusal demokratik bakış açısıyla çözüme kavuşturulduğu bir platformda buluşmasına mutlaka öncülük yapmalıdır.

Türklerle anlaşan PKK’nin artık köy korucularına karşı düşmanlık sergilemesinin akla yatkın hiçbir maddi temeli kalmamıştır. Kürtler arasında barışın tesis edilmesi için köy korucularının topluma yeniden kazandırılmasına acilen ihtiyaç vardır. Kan davası gütmek aşiret mantığının bir tezahürüdür ve siyasi partilerin bu yöntemi ilelebet sürdürmesi doğru bir yaklaşım değildir. PKK’nin bu süreç içerisinde mutlaka köy korucularına yönelik af çıkararak ortamı rahatlatacak bir girişimde bulunmasına ihtiyaç vardır. 

Barış ortamının sağlanması için PKK’nin ayrıca haksız yere vurduğu, zarar verdiği tüm kesimlerden öncelikle özür dilemesi, sorunların çözümüne katkı sunacağı gibi güven ve birlik ruhunun yeniden tesis edilmesi ve yaratılan tahribatları gidermek açısından oldukça yararlı olacaktır. 

Fakat PKK’nin acilen atması gerek tüm bu adımların ete- kemiğe bürünmesi, daha doğrusu samimiyetini ortaya koymak açısından özellikle Kuzey Kürdistan’ın diğer parti ve örgütlerine, bu arada ve en önemlisi olarak kendisinden ayrılanlara karşı geçmişte izlediği düşmanlık politikasına derhal son vermesi gerekmektedir.

PKK’den ayrıldıktan sonra hemen tüm Kürt parti ve gruplarını yakından tanıma fırsatımız oldu. PKK’yi en sert eleştiren kesimlerin dahi özel olarak düşmanlık politikası güttüğüne dair ileri sürülen tüm idealar temelsiz ve sübjektif abartıdan başka bir anlam taşımamaktadır. 

PKK dışında diğer hiçbir Kürt örgütü silahlı güç oluşturma ve silahlı mücadele anlayışına sahip değildir. Silahlı gücü bulunmayan bu kesimlerin bırakalım PKK’yi tasfiye etmeye kalkışmaları, çoğu zaman kendilerini savunmaktan bile aciz kalarak siyasal çalışmalarını durdurmak zorunda kaldıklarını biliyoruz. PKK’ye muhalefet eden tüm kesimlerin sözleri dışında kendilerini savunacak hiçbir silahları yoktur. Şiddet içermeyen eleştirilerin, dozajı hangi tondan olursa olsun fiziki imhaya tabi tutulması insanlık suçudur ve artık geçmişte bu yöntemlere başvuran faşist partiler dahi bu yaklaşımlarından kesinlikle vazgeçmiş bulunmaktadır. 

PKK’nin düşmanıyla barışmaya karar verdiği bu süreçten sonra, yavuz hırsız misali kendisi diğer güçleri zor kullanarak tasfiye ederken, muhalif olan her düşünceyi geçmişte olduğu gibi düşman kategorisine alarak tasfiyecilikle suçlamasının inandırıcı hiçbir tarafı kalmamıştır. 

Kürdistan’ı sömürgeleştiren Türk devleti, kendisini bölmek isteyen partilere dahi siyaset yapma özgürlüğü tanırken, PKK’nin diğer örgütlere hayat hakkı tanımaması ve bastırmaya kalkışması bundan sonra mümkün değildir.

PKK; diğer Kürt örgütlerine göstermesi gereken toleransı, barış ve demokrasi konusunda inandırıcı olmak istiyorsa özellikle kendisinden ayrılanlara karşı göstermek zorundadır. MHP gibi faşist bir partinin bile kendisinden ayrılan BBP mensuplarına tahammül gösterdiği ve parlamento çatısı altında birlikte siyaset yapma özgürlüğü tanıdığı bir zeminde PKK’nin hangi gerekçeye sığınırsa sığınsın artık bundan böyle kendisinden ayrılanlara karşı şiddet uygulaması veya haksız yere ağır sıfatlarla suçlamaya devam etmesinin kabul edilebilir hiçbir tarafı kalmamıştır. 

Doğrusunu isterseniz Kürdistan’da hiç kimse PKK’ye özel olarak düşmanlık yapmak niyetini taşımamaktadır. Fakat bu dünyada PKK kadar kendisine düşman üretmekten mahir bir başka hareket göstermek mümkün değildir. Adeta durmaksızın kendisine düşman üreten bir makine gibi çalışmaktan herhangi bir beis görmemektedir. Diğer tüm Kürt örgüt ve partilerine siyaset yapma hakkı tanımayarak adeta düşman saflarına itmek için elinden geleni yapan PKK özellikle kendisinden ayrılanlara karşı ise son derece acımasız davranarak yaşam hakkını dahi fazla görmektedir. Halbuki örgütten ayrılanların sayısı mevcut durumda kalanları defalarca katlamaktadır. Dünyanın dört bir tarafına dağılan bu kesimin, hemen her açıdan geride kalanlardan bile daha fazla Kürt mücadelesine katkı sunma avantajları vardır. Fakat diğer Kürt partilerine işbirlikçi, ayrılanlara saçma sapan bir şekilde hain yaftası takarak geniş ve aktif bir kesimin gücünün heba olmasına ve kimi zaman zorunlu olarak düşmanlık yapmasına dahi neden olmaktadır.

Çözüm sürecinin yeniden başlamasıyla, artık bu yanlış ve düşman üretmekten başka bir sonuç vermeyen yaklaşımın terk edilmesi gerekmektedir. Daha düne kadar ultra faşist, yeşil Ergenekoncu parti olarak gördüğü AKP ile barış yapmak isteyen PKK’nin bundan sonra diğer Kürt parti, örgüt ve özellikle de kendisinden ayrılanlara karşı düşmanlık yapmasının hiçbir maddi temeli kalmamıştır. Siyasi mücadelede kan davası gütmek kadar davaya zarar veren başka bir yaklaşım olamaz. Eskiden davadan döneni vurun diyen faşist partilerin dahi bu tutumlarından vazgeçmek zorunda kaldığı günümüz koşullarında PKK’nin daha fazla düşmanlıkta ısrar etmesinin anlaşılır hiçbir tarafı yoktur. Düşmanı ile anlaşan bir gücün iç barışa mesafeli davranmasını halkın kabul etmesi mümkün değildir. Şayet PKK özellikle kendisinden ayrılanlara karşı bundan sonra geçmiştekine benzer şekilde davranmaya devam ederse, bunun artık hiçbir ideolojik ve politik izahının olamayacağı, sadece ilkel bir öç alma duygusu ile hareket edildiği sonucuna varacağız. PKK dahil hiç kimseye yararı olmayan bu ilkel öç alma duygusunun dönüp dolaşıp bumerang gibi sadece Kürt mücadelesine darbe vuracağını belirtmemize dahi gerek yoktur. 

Bundan dolayı PKK’nin şimdiye kadar izlediği politikayı bir kez daha gözden geçirerek ulusal demokratik yaklaşımı esas alması acil bir zorunluluk haline gelmiştir. Her birisi birer yargısız infaz anlamına gelen hainlik yaftası ve birçok arkadaşımıza verilen idam kararlarının bir an evvel kaldırıldığının kamuoyuna deklere edilmesini bekliyoruz.

Başta aydınlar olmak üzere tüm kesimlerin ağırlıklarını bu temelde ortaya koymaları ve PKK’yi tavır değiştirmeye zorlamaları hayati önem taşımaktadır.

Umarız PKK daha fazla bu ilkel öç alma ve haksız tutumunda ısrar etmez ve yeni sürecin ruhuna uygun bir davranış içerisine girerek adaletin geç de olsa tecelli etmesine neden olacak bir adım atar. 

Bitirmeden önce önemli gördüğüm bir konuyu daha gündeme taşımak istiyorum. Şayet PKK beklendiği üzere içerdeki gücünü güneye çekmeyi kabul ediyorsa, gerilladan doğan boşluğu mutlaka hesaplaması gerektiğine inanıyorum. Halkın savunmadan yoksun kaldığı bir ortamda köy korucularının baskın bir pozisyona gelemeyeceğinin hiçbir garantisi yoktur. Köy ve aşiretler arasında gerginlik ve çatışma yaratması kaçınılmaz olan bu yapının devam etmesi halinde toplumda huzur ve barışın tesisi edilmesi mümkün değildir. Köy korucularını mağdur etmeden bu yapıyı bir biçimiyle tasfiye etmek Türk devletinin asli görevleri arasındadır. 
 

Nizamettin TAŞ (Botan Rojhılat)

9 Mart 2013 

(pwdnerin)

Yorumlar

                  Degerli kurd komutan Nizammetin Tas cok guzel cagdas insan dunyasila yaklasimlari akici

ve yerinde gormekle birlikte katilmadigim noktalarda vardir. PKK den istenilen istemler soylemde hakli ama

sadece PKK nin kendini degistirmesi istemekle olay cozulmez. Ayni anda PKK yi surekli "ajan" ve "MIT" tarafindan kurulmus anlayislarila pravake edenleride kendilerini degistirmelidir. PKK kendisinden ayrilanlari ozelikle dostca yaklasimlari dogru devrimci tavir olacagina kesinlikle katildigim nokta ayna anda PKK den ayrilanlarinda yalan ve iftiralarila PKK yi pravakae etmeden vaz gecmelidirler. Diger kurd orgut liderlerin PKK ile hidetlenen tarihi celiskilerde buyuk rol sahibidirler. (Edit.: Yorumun devamı yazıyla alakalı olmadığı için silinmiştir. Saygılar).

Feyzi Acikgoz

 

PKK de muhalifleri de ezop ruhu tasiyormus.

ben bu adamlarin pesinde yasamlarini heder eden genclere aciyorum.

Bir bakin, TC den Kurdistanin guvenilgini saglamasini istiyor

yani PKK yi geri cekti guneye

madem bu kadar yalvaracaktin niye girdin bu isin icine?

butun bu kişiler, Kurdlerin acilen LEGAL yollarda acik mucadele etmelerinin hem mecburi hem de muhteber bir yol oldugunu gosteriyor.

analar babalar nasil evlatlarinizi bu amatorlere emanet etmissiniz
bastan asagi amatorluk. Bir mafia sefi bile  daha cesur ve ilkeli davaranbilir.

insanlar sonuna kadar beceremeyecekleri ise bulasmamali.

 

Yazık,

Doğrusu bu yazının baçlangıç bölümünü en  iyi niyetimle  okuyup ilerlerkene  "Ruhumun bedenimden PEY deyin  PEY'DER  fırlamasını da önlemek  için hep bu  inançla zap edmeye çalıştım ,eyubi kurma xavwrin'nin sabrıyla bitirdim bitirmesine de...Wicdanım  bana acı çektirdi.. sadece kendime yazık dedim.

Dewam edeyim asıl nedenine, bu kimdir ?Aydın- yazarmı ,siyasedçimi, qorucumu ? Diye ,yazısını  bir heyecanla okuyup ilerleyince  bir yanda belegim,de nodlar tutarkene ,bir anda pat diye pkk'den ayrıldığının ifadesiyle karşılaşınca ;Belegim  de  pat diye patladı .Bu wahamadi (yazı dilinden daha çok,bazı resimi imgeler ile daha iyi  ifade edebileceğime inaniyorom ama  NAHA beynimde  patlakdir.

Yazının başlangıç ...we..sonuç bölümü tam:Haqi Kürd aydın-yazar üslübüDUR. 

İçerigi siyasedle dewam ediyor,Qoruculukla buluşuyor.Yazının gelişim  bölümü ise tamamen BİREYSEL  intikam duygusuyla harmanlanmış... 

Yanisi:Bireysel kin nefret we... intiqam duygusunu; Qaşo  " yazısının başlangıç we sonuç bölümlerinin arasına sıkıştırarak GİZLEYEREK"  yine wur özgürlükçü kurdlere ... stratejisini  uygulamıştır..

Hade , (eski ) yoldaşlarına ,şimdi ki Kurdistan'ın dörd parçasında da canfedaca pratiki Kurd Özgürlük direnişini yürüdenlere muhalifi  hınçını açıka WURuyor..Nedenini ,ne olduğunu hiç bilemem.Birey olarak haqsızlığa uğramışsa ,birey olarak  o nun da  ihlal edilen haqının yanında  olduğumu belirterek bir sözümle de olsa insanlıq adına  tapkimi,topluma değil yapanlara gösteririm.

Ama tam tersini yapmaya çalışan ;Kurd :Birey Yazar çizer aydın sawaşçı politikacı  kurum kuruluş'ların yaptığı tarihi hata tamda buDUR.Asırlardır kurdler arası çelişki 'deyin buradan besleniyor.Bu DURum HERDAİM Qanayan we hiç iyileşmek bilmeyen " Kürd Milledi"nin asırlık ASLİ yarasıdır. ....hep buradan yararlanmışlar we yarayi dahada derinleştirmişlerdir.

Sonuç olarak ; Bu yazı sahibinin :Bana göre yaygın , we bir o kadarda Kürd haq mücadelesine  zıd  olan fikri beyanadları siyasi piyasa dolaşımında  yer edinmeye we "Kurdler arası" ZORAKİ Kök salarsa bilinsinki Kurd Milledi ebediyen felegin çemberinden çıkamayacakdir.Kuzey Kurdistan da hali hazırda 5 penc  tane  KURD siyasi partileri war .İro Tüırklerle kürdlerin yaptığı herhangi bir anlaşmada yoktur.Yalana ne gerek war ? yorum uzadı Sadece zihni yaramı ifade eddim.Yazı sahibinin her bir paragrafı  muğlakdir.. açıklanmaya muhtaç  bir  beyanad olduğu gibi yorumlanmaya da çok muhtaçdir .Dewamı olacak.

 

En başta kendi yanlış ve eksiklerine işaret etmesi gerekiyordu. Ve bu bağlamda da PKK'nın yapması gerekenleri aynen şimdiki gibi sıralaması gerekirdi. Bu olmadığı zaman nasıl örnek olunur, model sunulur? ......

İlginç bir durumla karşılaşıyoruz. Kürt halkının büyük bir kesimi insanları fikirlerine, ileri sürdüğü görüşlere göre değil, bulunduğu pozisyona göre değerlendiriyorlar. Pozisyon fikrin aynasıdır buna söz yok. Velakin pozisyona önyargılı yaklaşmak kolay, düşünceye biraz zordur. Bence burada Nizamettin Taşın fikirleri tartışılmalıdır. Ben de kendi açımdan Taş ın türk devletine yaklaşımını eskik buluyorum. Buna rağmen de PKK nin büyük kardeş, en büyük Kuzey gücü olarak kendi dışındaki Kürdistan güçlerine daha tahammüllü yaklaşması, kucaklayıcı olması, kendi kalıp ve dogmalarından kurtarması gerektiğini düşünüyor, bu konuda Taşın öneri ve uyarılarını yerinde buluyorum. Toptancı yaklaşımlardan kurtulmanın zamanı gelmedi mi? 

Bana göre cok zamansiz bir yazi oldugu kadar.gercekci degildir. nasil gercekci degildir? baska bir insan yazsa  bu istekleri dile getirirse haklidir.  

(....) 

Kisa yapilan cagri dogru herkes zihniyet devrimi yasamali ayrilan ve kalanlarda. ne ayrilanlar her sey yanlis degerlednirsinler neda kalanlar eskilerin emegini inkar etsinler. yenilerin temelini atanlar eskilerdir. yeniler eskilerin mevzilerinda savasmaktadirlar bundu onutmasinlar. Her iki kesimde bu mücadelenin ortaklaridirlar. ama insafli  ve gercekci yakalasim.hic bir zaman gecmisimizi onutmayliam sn General.

Doxrudur Eger Biz Düsmalarimizla Baris yapmak Istiyorsa neden Bizler Önce kendi Ic barisimizi Yapmiyalimki?Bende katiliyorum.Mesela Ilki Sen Kendin  Önce Özelestirisini Kurdistan Halkina Vermenizi gerekmezmi? Gercekten Sizin Büyük bir Emegin sahibi Oldugunu Bizler Biliriz.Kurculara Af Diyorsun? PKK bu Kacinci Aftir Kurucular icin Cikarmis Sayilari Bile Unutmusuz.En Son 2012 de Bir kere daha Cikardi.Unutmiyalim Bazi Kurucular varki TC Devlet Onlardan Silah Almadan Onlar asla Birakmazlar ve Bazilarida Kurdun Kadinlarina Tecavuz Etmis Zorla El Alemin Kadinlari ve Kizlari Kacirtmis.Heta Mülklerine Gasp etmisler.Coguda Eli Kurd Sivil Insanlarin Kanina Girmis .Peki Bunlar Ne Olacak? PKK Zaten Af ediyor Ama Tanri sahidimiz Olsunki Biz Onlari Asla Af Etmeyiz.Onlar Mutlaka yaptigin Igrencligin hesabini Vermek Mecburiyetindedir.Onlarin Vatani Sonunda Ya Yozgat tir yada Usak tir yada Trapzon dur.Cünkü Onlar O Kutsal Kurdistan Topragini Kirletiler ve Onlar Orda yasmasini Hakini Coktan Kayib Etiler.Tabiki Hepsileri Degil Onlarin Arindirmak Lazimdir .Saygilarimla Brahim

Selamlar nizamettin taş komutana

<p><span style="font-size:12px;">Selamlar nizamettin taş komutana</span></p>

30  yildir  savasan  bir pkk  var  iki bakisli  bir bagimsiz  kurdisan  diyen  bunun  icin yigit kizrini  ogularini  topraga  veren  bugun milyonlarca  sokalarda  bagimsiz  kurdistan  diyen  yuregi  yarali halk   ..Digeri bu halkin  poltikasini   potik pazarlarda  pazarlayan  poltika  adina   umut  hali ne  gelmis dil   toprak  bayrak  sorunumuz  yok.  kurt  halkin  acilarini .  demokirati  turkiye  demokratik  cumhurriyet  demokratik ozerklik demokratik konfedarasiyon bir  halk yok  ourken  halklarin   kardasligi  bin yillik bir  arada  yasamisiz  numralari  ile .  camiler          kislamiz  mimberler  kuppemiz   minareler kilicmiz  diyen  kurt halkini  katilerinn ikinc  karargahi olan  fins  gucu  bedava  olan turk islam  ruhu  ile  recep  lerin  feto  larin  allah  adina  kurt  lere  fetva   cikaran  cocukta  olsa  kadin  da  olsa  turk  vatanini  huzuru  icin  vurun  diyen  kurtlere  vuran ATATURKUN Agzi  duvali  irk  devletin  bugun  soz  cu  su  olan  AKP  ile  islam k ardesligi  adina  yapilan baris  anlasmasi   herhalde  30  yildir  kurdistanda  her tasin  altinda bir  olu  yatarken  ergenko  generallerini  birtanesini  yargilamadi   5  yildizli  adi  hapishane olan  dinlenme kahrarglara  gonerdi                                              dunya  kamu  oununu vede kurtlerini kahe  fali poltikacilarini  corba pesinde  onursuz  bir  yaami  vadi  ile  kosarken  potika  adina  bris  adina  her halde  kurt  halkina 30  yildir  atilan  kotekle  yedirilen  pokun   susun  anlasmasini  hangi  kurt poltikaisi   yaparsa   gunumuzun  cagdas IDRIS  BITLISI  dir  turkler  onun  heykeliini  ikinc  ATA   olark  ankaraye  dikerler hemen  bu kero  poltikani  gidisati  kurtler bu  resmi ciziyor  bilinsin  ey yuregi  yarali  halk  silogan koni  olma  politikles

 orta  dogu  parclaniren dunaya  poltik arenesinde  bizim  basimza  ikinci bir  lozan cuvalini geciriyorla  bu bilesin ey  yigit   onurulu  direngen  kurt halki 

 

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News